NAL_Suma
Suma z naliczeń

Składnia

NAL_Suma(parIDT,parIDR,parNVB,parDataOd,parDataDo,parSklGrp,parFlt,parParametry)

Parametry

parIDT, parIDR

Identyfikator tabeli i rekordu.

Dostępne IDT: 1 - ADM, 20 - NIE, 3 - OB, 4 - ZAS, 15 - KAR, 2 - KTH
Rekordy mogą być podane w formie fromString, np.: '1|2|3'

Generowana jest wewnętrznie lista kart czynnych na dzień parDataOd!

parNVB

0 / I - ilość

1 / N - netto

2 / V - VAT

3 / B - brutto

parDataOd, parDataDo

Przedział dat określa przedział miesięcy, z których pobierane są naliczenia do sumy.

Wyjątek: patrz parametr DATADOK.

parSklGrp

Lista składników lub grup składników dzielona średnikiem, np.: '1;2;G0'

Liczba określa identyfikator składnika.
"G" + cyfra określa grupę składników:

0 - nieokreślona, 1 - eksploatacja, 2 - czynsz - najem, 3 - fundusz remontowy, 4 - media

parFlt

Filtr zaawansowany na poziomie naliczeń.
Dostępne tabele: ADM, NIE, OB, ZAS, KAR, KTH, NAL, CZD, CZP

parParametry

Dodatkowe parametry:

DATADOK - wymusza dokładne sprawdzenie okresu dat od-do wg daty dokumentu naliczeniowego.

zwraca

Suma wybranego pola z naliczeń

Opis

Funkcja sumę z naliczeń dla zadanych kryteriów.


Przykłady

NAL_Suma(4,ZAS:ID_ZAS,1,DATE(AKT:Mc,1,AKT:Rok),DATE(AKT:Mc+1,1,AKT:Rok),'G0;1;2;3','','DATADOK')
=> '123.45'

Zobacz również:

NalZ, NalK, Daj_Naliczenie, SCZ3, SN, Suma_Naliczen