NAL_NazwaSkl
Zwraca krótką nazwę składnika dla danej pozycji naliczenia (moduł Czynsze)

Składnia

NAL_NazwaSkl(parNAL)

Parametry

parNAL

Identyfikator pozycji naliczenia NAL:ID_NAL

zwraca

Krótka nazwę składnika.

Opis

Funkcja zwraca długą nazwę składnika dla danej pozycji naliczenia.


Przykłady

NAL_NazwaSkładnika(NAL:ID_NAL)
=> 'Fundusz remontowy'

Zobacz również:

-