MUL
Mnoży wartość zmiennej przez zadaną wartość

Składnia

MUL(parZmienna,parWartosc)

Parametry

parZmienna

Nazwa zmiennej lub parametru skryptu

parWartosc

Wartość, przez którą pomnożona będzie wartość zmiennej

zwraca

Wartość zmiennej lub parametru po wykonaniu działania

Opis

Funkcja służy do mnożenia przez zadaną wartość wartości danej zmiennej lokalnej.


Przykłady

MUL('A',2)
=> '6'

Zobacz również:

-