ME_RyczaltCechy
Obsługa ryczałtów poprzez cechy (moduł Media)

Składnia

ME_RyczaltCechy(parZAS,parTYP,parParametry)

Parametry

parZAS

Identyfikator zasobu

parTYP

Typ mediów

parParametry

paramString opisany niżej

zwraca

Wyliczona wartość.

parParametry

CO

Określa funkcję:

CZYRYCZ - czy ryczałt obowiązuje dla zadanej daty DATA

OSTRYCZ - ostatnia data włączająca ryczałt, opcjonalnie w okresie DATAOD do DATADO

TOGGLES - lista (fromString data1|data2|data3) dat przełączających ryczałt, opcjonalnie w okresie DATAOD do DATADO

SERRYCZ - lista okresów (fromstring dataod1-datado1|dataod2-datado2|...) ryczałtowych, opcjonalnie zawężona do okresu DATAOD do DATADO

DATA

Data sprawdzenia ryczałtu, tylko opcja CO=CZYRYCZ

DATAOD, DATADO

Opcjonalny okres dat od-do, tylko opcje CO=OSTRYCZ/TOGGLES/SERRYCZ

Opis

Funkcja wykonuje szereg zadań związanych z ryczałtami na zasobach w module Media w przypadku korzystania z systemu danych dynamicznych (cech). Za pośrednictwem tej funkcji pozostałe funkcje określają informacje związane z ryczałtem na zasobie, zatem najczęściej nie będzie potrzeby wywoływania tej funkcji bezpośrednio. Cechy sterujące ryczałtem są dostępne w poziomu cech zasobu w sekcji Cechy/Wyposażenie (C.O., Z.W., C.W., Gaz i Instalacja elektryczna).


Przykłady

ME_RyczaltCechy(ZAS:ID_ZAS,'ZW','CO=CZYRYCZ|DATA='&DATE(1,1,2020))
=> 1

Zobacz również:

Rozliczanie zasobów