MER_Symbol
Zwraca sformatowany numer dokumentu (moduł Media)

Składnia

MER_Symbol(parMER)

Parametry

parMER

Identyfikator dokumentu mediowego. Gdy zerowy, to z bieżącego bufora tabeli.

zwraca

Numer dokumentu sformatowany.

Opis

Funkcja służy do generowania numeru dokumentu (bez typu). Domyślnie symbol składany jest wg schematu TYP-NR/ROK. Można wprowadzić alternatywne wyrażenie dla danej admg w parametrach administracji.


Przykłady

MER_Symbol(MER:ID_MEROZ)
=> 'ROZ-1234/2015'

Zobacz również:

-