MER_DS
Dla podanego ID MER zwraca sformatowaną datę sprzedaży (moduł Media)

Składnia

MER_DS(parMER,parMcSlownie)

Parametry

parMER

Identyfikator dokumentu rozliczeniowego

parMcSlownie

0 - miesiąc numerycznie

1 - miesiąc słownie

zwraca

Sformatowana data sprzedaży

Opis

Funkcja zwraca sformatowaną datę sprzedaży.


Przykłady

MER_DS(MER:ID_MEROZ)
=> '01.01.2000'

MER_DS(MER:ID_MEROZ,1)
=> '1 Stycznia 2000'

Zobacz również:

-