MEROZ_Okres
Zwraca datę od lub do na podstawie rozliczenia medialnego (moduł Media)

Składnia

MEROZ_Okres(parMER,parTyp,parCo)

Parametry

parMER

Identyfikator dokumentu medialnego

parTyp

Typy mediów dzielone pionową kreską ('ZW|CW...') lub pusty - wszystkie typy

parCo

OD lub DO

zwraca

Datę od lub do. Jeżeli nie znajdzie pozycji rozliczeniowych pasujących do filtra, zwraca datę dokumentu.

Opis

Funkcja zwraca datę od lub do z rozliczenia.


Przykłady

MEROZ_Okres(MER:ID_MEROZ,'ZW|CW','OD')
=> 78987

Zobacz również:

-