MEROZ_Numer
Zwraca numer dokumentu (bez typu) (moduł Media)

Składnia

MEROZ_Numer(parID)

Parametry

parID

Identyfikator dokumentu medialnego

zwraca

Numer dokumentu.

Opis

Funkcja służy do generowania numeru dokumentu (bez typu).


Przykłady

MEROZ_Numer(MER:ID_MEROZ)
=> '1234'

Zobacz również:

-