MeRoz_CzyJestNZSSkl
Czy są pozycje rozliczeniowe danego typu w dokumencie (moduł Media)

Składnia

MeRoz_CzyJestNZSSkl(parMER,parNZS,parSkl,parParametry)

Parametry

parMER

Identyfikator dokumentu mediowego.

parNZS

Uwzględniane typy pozycji. Jeśli pusty, to dowolne.

Należy wprowadzić litery N, Z, lub S - odpowiednio dla naliczenia, zaliczki, straty.
Można wpisać więcej, niż jedną literę.

parSkl

Lista składników dzielona znakiem "|". Pusty - bez filtra wg składników.

zwraca

1 jest, 0 nie ma.

Opis

Funkcja służy do sprawdzania, czy pozycja danego typu (naliczenie, zaliczka, strata) i/lub na dany składnik (lista) istnieje w zadanym rozliczeniu.


Przykłady

MeRoz_CzyJestNZSSkl(MER:ID_MEROZ,'NS','1|12|34')
=> 1

Zobacz również:

-