MELicznikiTabelka
Generowanie tabeli odczytów liczników (moduł Media)

Składnia

MELicznikiTabelka(parZAS,parTYP,parDataP,parDataK,parParametry)

Parametry

parZAS

ID zasobu

parTYP

Opcjonalny; typy liczników po średniku.

parDataP, parDataK

Data początkowa i końcowa

parParametry

paramString

zwraca

Tabela lub wartość.

parParametry

RET

Format zwracanej tabeli:

TXT - tabela tekstowa (pisma tradycyjne i RTF)

HTML - tabela HTML (pisma HTML)

Domyślnie HTML.

ADNOTACJE

Włącza drukowanie adnotacji przy skorygowanych odczytach.

Domyślnie wyłączone.

STYLE, STYLEHEADER, STYLEROW

Tylko format HTML.

Ustawienie stylu kolejno tabeli, nagłówka i wiersza.
Każdy parametr typu E#.
W przypadku STYLEROW dostępne pola kolejki LQW:

typ, nr, opis, datap, stanp, datak, stank, zuzycie, jednostka, sortowanie, id1, id2, ann1, ann2

CLASS, CLASSHEADER, CLASSROW

Jw. ale ustawia klasę styli CSS.

KOL

Definicja kolumn tabeli - symbole dzielone średnikiem, domyślnie: 'TYP;NRL;OPIS;DP;SP;DK;SK;ZU;JM'

TYP - typ mediów

NRL - numer licznika

OPIS - opis licznika

DP - data początkowa

SP - stan początkowy

DK - data końcowa

SK - stan końcowy

ZU - zużycie

JM - jednostka miary

KO# - kolumna definiowalna, # = numer kolumny

KO#

Kolumna definiowalna, # = numer kolumny
Pola dostępne j.w.

NKO#

Tytuł kolumny definiowalnej

CMO

Jeśli ten parametr jest obecny, to tabelka zawiera również międzyodczyty.

OSTPOCZ

Powoduje uwzględnianie odczytów tylko od ostatniego odczytu "początkowego", o ile taki znajduje się w okresie parDataP do parDataK.

PSP

Dostępny tylko wraz z opcją CMO.
Pomijaj skok początkowy - powoduje pominięcie międzyodczytu dla pary stanów początkowego i ostatniego przed początkowym.

Opis

Funkcja zwraca tabelę odczytów liczników w zasobie.


Przykłady

MELicznikiTabelka(ZAS:ID_ZAS,'ZW;CW',DATE(1,1,2000),DATE(12,31,2000),'RET=TXT|ADNOTACJE')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-