ADAEMAIL__EML

ADAEMAILCFG__EMLCFG

ADASMS__ASMS

ADASMSP__ASMP

ADM_CECHY__ADMC

ADM_WARTOSCI__ADMW

ADMG__ADM

ADM_BANK__ADB

ADRES__ADR

AOS__AOSI

AUTOID__AID

AUTONUM__AUT

BINDER__BIN

CECHYDEF__CED

CECHYWAR__CEW

CZ_DANG__DAG

CZ_DANK__DAK

CZ_DANO__DAO

CZ_DANZ__DAZ

CZ_DEFINICJA__CDK

CZ_DEFPOZ__CDP

CZ_DODATKI__DOD

CZ_DOK__CZD

CZ_GRUPY__CZG

CZ_KARTY__KAR

CZ_KONTA__CZK

CZ_MAKRA__CZM

CZ_NALICZENIA__NAL

CZ_NALICZENIA2__NAL2

CZ_ODSETKI__ODS

CZ_PACZKI__CZP

CZ_PISMA__CPI

CZ_POZ_GRUPY__CPG

CZ_RINDYWIDUALNE__CRI

CZ_ROZLICZENIA__CRO

CZ_RZBIORCZE__CRZ

CZ_SKLADNIKI__CZS

CZ_SLDG__SDG

CZ_SLDK__SDK

CZ_SLDO__SDO

CZ_SLDZ__SDZ

CZ_SLKONT__SLK

CZ_SODSETKI__STO

CZ_WZORY__CZW

CZ_WZORY_SZABLON__CZWS

DCM_CZLN__CZLN

DCM_HIST__HIST

DCM_INWEST__DCI

DCM_INWESTOSOBY__DCIO

DCM_INWESTP__DCIP

DCM_INWESTPLAN__DCPI

DCM_INWESTPLANDOK__DCIPD

DCM_INWESTPRACE__DIP

DCM_INWESTUMOWY__DCIU

DCM_INWESTURATY__DCIR

DCM_KAND__KAND

DCM_PRZYDZIAL__PRZY

DEKLARACJE__DEK

DZIALY__DZI

EN_DN1_DOKUMENTY__DN1D

EN_DN1_PACZKI__DN1P

EN_DN1_STAWKI__DN1S

EN_DN1_STAWKIPOZYCJE__DN1SP

EN_DN1_WZORY__DN1W

EN_DN1_WZORYPOZYCJE__DN1WP

EN_EWU__ENE

EN_EWUCECHY__ENECE

EN_EWUCECHYDANE__ENECD

EOD_DZIENNIK__EODDZ

EOD_DZIENNIKBAZY__EODDZB

EOD_GLOSOWANIE__EGL

EOD_GLOSOWANIEODPOWIEDZ__EGO

EOD_GLOSOWANIEPYTANIE__EGP

EOD_GLOSOWANIERESPONDENT__EGR

EOD_PLIKI__EOP

EOD_TERMINARZ__TER

EOD_TYPDOK__ETD

FAKTURY__FAK

FAKTURYP__FAP

FKBILANS__FKBIL

FKBILANSPOZYCJA__FKBILP

FKBUDZET__FKB

FKDEK__FKDE

FKDOK__FKD

FKGRUPY__FKG

FKGRUPYP__FKGP

FKJPK__JPK

FKKDEF__KD

FKKDEFP__KP

FKKFAKTURY__FKF

FKKFPOZYCJE__FKFP

FKKFPP__FKFPP

FKKNAZWA__FKN

FKKONTA__FKK

FKNOTA__FKNK

FKNOTAP__FKNP

FKPOZ__FKP

FKPRZEL__PRZ

FKPRZEL_ZLECENIA__PZLE

FKREJS__REJS

FKREJSOS__FKRO

FKREJSP__RSP

FKROK__FKR

FKROZ__ROZ

FKROZ_NOTA__FKRN

FKROZ_NOTAPACZKA__FKRNP

FKROZLVAT__FKRV

FKROZP__ROZP

FKRVAT__RVA

FKSCHEMAT__FKSCH

FKSCHEMATP__FKSCHP

FKSYNTETYKA__FKS

FKTAX__FKT

FKTAXP__FKTP

FKTAXSESSION__FKTS

FKTYPREJ__TRE

FKWD__FKW

FKWP__FWP

FUNKCJE__FUN

GRUNTY__GRN

GRUNTYPOZ__GRP

GZM_CECHY__GZM_CEC

GZM_WARTOSCI__GZM_WAR

HISTORIA__HIS

KASA_DOK__KDO

KASA_DOKP__KDP

KASA_KASA__KKA

KASA_KZP__KZP

KASA_KZPPOZ__KZPP

KASA_NOMINAL__KNO

KASA_RK__KRK

KASA_SL_OPKAS__KSOK

KASA_SL_TYP_DOK__STD

KM_KSIEGA__KMK

KM_OPERACJE__KMO

KO_DOK__KOD

KO_DOKP__KODP

KO_KONTA__KOK

KO_KONTA_FK__KOF

KO_SUB_KOSZTY__KOS

KOC_DOK__KCD

KOC_DOKP__KCP

KOC_KONTA__KCK

KR_DOK__KRD

KR_KI__KRI

KR_KK__KKK

KR_PACZKI__KRP

KR_RB__KRB

KRN_CECHY__KRNC

KRN_DANE_KP__KRNDKP

KRN_DOKUMENTY__KRNDOK

KRN_EWIDENCJA__KRNE

KRN_PACZKI__KRNP

KRN_SL_CECHY__KRNSC

KRN_SL_KONT__KRNSKK

KRN_SL_KONT_POM__KRNSKP

KRN_SL_ZADAN__KRNSZK

KRN_STANY_KONT__KRNSK

KRONLOG__KRL

KRONTAB__KRT

KSIEGAWIECZYSTA__KW

KTH__KTH

MAG_DOK__MDO

MAG_DOKP__MDP

MAG_INW__MIN

MAG_INWP__MIP

MAG_INWR__MIR

MAG_ROK__MAR

MAG_STANV__MSTV

MAG_STANVROKMC__MSTRM

MAG_TOWAR__TOW

ME_DANRW__DRW

ME_DANW__DAW

ME_FAKTURA__MEF

ME_FAKTURAP__MEFP

ME_LICZNIKI__MEL

ME_LODCZYTY__MELO

ME_LZBIORCZE__MELZ

ME_LZODCZYTY__MELZO

ME_PACZKI__MPA

ME_ROZ__MER

ME_ROZPOZ__MERP

ME_SKLADNIKI__MS

ME_SLDRW__SLDRW

ME_SLDRWWZORY__SLDRWW

ME_SLDW__SLDW

ME_WEZEL__MEW

ME_WZASOBY__MEWZ

ME_WZORY__MWZ

NIER__NIE

NOTAKOR__NOK

NOTATKI__NOT

OBIEKTY__OB

OPERATOR__OPE

OSIEDLA__OSI

PAIRS__PAI

PN_DOK__PND

PN_PN__PN

PN_STAN__PNS

PROGRAMY__PRO

PRZYWIL__PRZYW

PSI_BLOKADA__PSB

PSI_NRDOK__PSN

RAPORT__RAP

RDZ__RDZ

RG_DEFPOZ__RGD

RG_GRUPA__RGG

RG_INDYWIDUALNE__RGI

RG_KOREKTY__RGK

RG_METODA__RGM

RG_PACZKI__RGPC

RG_PODGRUPA__RGP

RG_ROZLICZENIA__RGR

RG_SKLADNIK__RGS

RG_WZORY__RGW

RG_ZBIORCZE__RGZ

RKOSZT__RKO

ROKOBR__ROK

ROKOBRP__ROKP

SKRYPTY__SKR

SL_CPV__CPV

SL_USTOW__SLUT

SLOWNIK__SLO

SLOWNIK_HISTORIA__SLOH

SLOWNIKP__SLP

SR_DANE__SRD

SR_DOK__SRDK

SR_KONTA__SRKN

SR_KST__SRKST

SR_MIEJSCA__SRM

SR_PACZKI__SRP

SR_SRODKI__SRS

ST_DOKU_PACZKI__STDP

ST_DOKUMENTY__STDK

ST_EWID_SCHEMATY__STES

ST_EWIDENCJA__STEW

TYPYDOK__TDOK

TYPYOB__TYP

TYPYZAS__TZAS

UMOWY__UMO

UMOWYPOZYCJE__UMP

VAT__VAT

WBSMESSAGES__WBSM

WBSSLOWNIK__WBS_SLO

WBSSLOWNIKPOZYCJE__WBS_SLP

WBSWYDRUKI__WYD

WEB_KOMUNIKATY__WEBK

WKL_DOK__WKD

WKL_KARTY__WKK

WKL_KONTA__WKO

WKL_PACZKI__WKP

WKL_ROK__WKR

WKL_SLKONT__WSK

WN_HIST__WNH

WN_OSOBY__WNO

WN_POZEW__WNP1

WN_POZEWPOZYCJE__WNP1P

WN_POZYCJE__WNP

WN_RATY__WNR

WN_RATYWPLATY__WNRW

WN_SLTYPYPOZYCJI__WNSLTP

WN_SPRAWY__WNS

WN_UGODY__WNU

WN_WEZWANIA__WNWE

ZASOBY__ZAS

ZGL_MAT__ZGM

ZGL_OKNA__OKN

ZGL_OKNAP__OKNP

ZGL_PRACA__ZPRC

ZGL_PRACA_SLOWNIK__ZPRCSL

ZGL_PRACA_WSKAZNIK__ZPRCWSK

ZGL_PRZEGLADY__PRZEG

ZGL_PRZEKAZ__ZGP

ZGL_PRZEMAT__ZPM

ZGL_PRZEREALIZACJA__ZPR

ZGL_REALIZACJA__ZGLR

ZGL_SL1__ZGL1

ZGL_SL2__ZGL2

ZGL_SL3__ZGL3

ZGL_ZGLOSZENIE__ZGL

ZGL_ZLECENIA__ZLE

ZGL_ZLECENIAPOZYCJE__ZLEP