Lista szablonów FRB
Generator raportów


Lista wszystkich szablonów FRB w systemie Ada.


Symbol szablonu

Rodzaj

Tabele widoku

Parametry

Opis parametrów

Procedura

GenRapFaktury

kolejka
GenRapFaktury

GenWydDokumenty


FKD(FKP(FKK),KTH)GenWydDokumenty

GenWydKonta

kolejka
GenWydKonta

Wydruki_admg

PXSQL

ADMGen_Admg

GEN_Admg_AdmBank

PXSQL

ADM(ADB)

1

parametr zarezerwowany

Gen_Admg_AdmBank

GEN_ANOZKC

kolejka
Gen_ANOZKCyklicznie

Wydruki_kart

PXSQL

KAR(KTH,ADM,ZAS(OB(OSI,NIE)))

1

parametr przekazany do funkcji jako loc:id

Gen_CZKarty

Wydruki_kontcz

PXSQL

CZK(ZAS(OB(NIE)),KTH,KAR(ADM))Gen_CZKonta

wydruki_czln2

PXSQL

CZLN(KTH)Gen_Czln

Wydruki_Dodatki

PXSQL

DOD(KAR(ZAS(OB(ADM,NIE)),KTH)Gen_Dodatki

GEN_EnEwidencjaUzupel

PXSQL

ENEGen_EnEwidencjaUzupel

GEN_FKRozNota

PXSQL

FKRN(FKRNP,ROZP(ROZ),KTH)

1

parametr przekazany do funkcji jako locParametr

Gen_FKRozNota

tech_funkcje

PXSQL

FUN(PRO)Gen_Funkcje

GEN_Grunty

PXSQL

GRN(NIE)Gen_Grunty

GEN_GruntyPoz

PXSQL

GRP(ZAS(OB(ADM,OSI)),GRN(NIE))GEN_GruntyPoz

gen_historia

PXSQL

HISGen_Historia

GEN_IndeksyMagazynowe

PXSQL

TOWGEN_IndeksyMagazynowe

Inwestycje

PXSQL

DCIP(ZAS(OB(ADM,NIE)),DCI)Gen_Inwest

Gen_inwestPlan

PXSQL

DCPIGen_InwestPlan

Gen_inwestPlanDok

PXSQL

DCIPD(DCPI,DCI)Gen_InwestPlanDok

wydruki_KTH

PXSQL

KTH

1

parametr przekazany do funkcji jako loc:id

Gen_Kth

GEN_Kth_AdmBank

PXSQL

KTH(ADB)

1

parametr przekazany do funkcji jako locID

Gen_Kth_AdmBank

GEN_Liczniki

PXSQL

MEL(ZAS(OB(ADM,NIE)))Gen_Liczniki

GEN_LicznikiDok

PXSQL

MER(ZAS(OB(ADM)),MPA,KAR(KTH))Gen_LicznikiDok

GEN_LiZbiorcze

PXSQL

MELZ(MEW)Gen_LiZbiorcze

GEN_MelNier

PXSQL

NIE(ADM)

1

parametr przekazany do funkcji jako loc:id

GEN_MelNier

GEN_MelObiekty

PXSQL

OB(ADM,NIE)

1

parametr przekazany do funkcji jako loc:id

GEN_MelObiekty

GEN_MelZasoby

PXSQL

ZAS(OB(NIE,ADM))

1

parametr przekazany do funkcji jako loc:id

GEN_MelZasoby

GEN_Nieruchomosci

PXSQL

NIE(ADM)Gen_Nieruchomosci

test_rozl

PXSQL

RGS(RGP(RGG))Gen_NRR

wydruki_ob

PXSQL

OB(OSI,ADM,NIE)Gen_Obiekty

GEN_Operator

PXSQL

OPEGen_Operator

Gen_planFK

PXSQL

FKBGen_PlanFK

GEN_PozDokMag

PXSQL

MDP(MDO,TOW)GEN_PozDokMag

Wydruki_przydzialow

PXSQL

PRZY(ZAS(OB(ADM,NIE)),KTH)

1

parametr przekazany do funkcji jako loc:id, ID przydziału

Gen_Przydzialy

GEN_Ref

PXSQL

OKN(ZAS(OB(NIE)))

1

parametr paramstring (ID= jako locId)

Gen_Refundacje

GEN_RefPOZ

PXSQL

OKN(OKNP,ZAS(OB(NIE)))

1

parametr paramstring (ID= jako locId)

Gen_RefundacjePoz

ZGL_Remonty

PXSQL

PRZEG(OB(NIE),ZPR)Gen_Remonty

wydruki_Rozrachunki

PXSQL

ROZ(KTH)

1

parametr przekazany do funkcji jako loc:id

Gen_Rozrachunki

GEN_SeDziennik

kolejka


1

parametr przekazany do funkcji jako loc:id

Gen_SeDziennik

GEN_ST


SRS(ZAS,OB,NIE)

1

parametr paramstring ustawień okna dialogowego

Gen_ST

GEN_ST3_STEW


STEW(ADM,GRN,NIE,OB,ZAS)

1

parametr paramstring ustawień okna dialogowego

Gen_ST3_Ewidencja

GEN_StanyMagazynowe

PXSQL

TOW(MSTV)GEN_StanyMagazynowe

GEN_STDOK


SRD(SRS(ZAS,OB,NIE),SRP)Gen_StDok

UmowyInwestycyjne

PXSQL

DCIU(DCIP(DCI,ZAS(OB(ADM,NIE)))Gen_UmowyInw

UNIFRBSQL

kolejka

[SQL]Gen_UniSQL

tech_uprawnienia

PXSQL

PRZYW(OPE,FUN(PRO))Gen_Uprawnienia

GEN_Wezly

PXSQL

MEWGen_Wezly

GEN_WezlyKolejka

kolejka
Gen_WezlyKolejka

GEN_WNSprawy

PXSQL

WNSGen_WNSprawy

GEN_WNSprawyPozycje

PXSQL

WNS(WNP)Gen_WNSprawyPozycje

wydruki_zasoby


ZAS(OB(OSI,NIE,ADM))Gen_Zasoby

wydruki_zasobykolejka

kolejka
Gen_ZasobyKolejka

wydZGL:Zlecenia

PXSQL

ZLE(KTH)

1

parametr paramstring (ZLE= locIdZlecenie)

Gen_ZGL:Zlecenia

PozWydZGL:Zlecenia

PXSQL

ZLE(ZLEP,KTH)

1

parametr paramstring (ZLE= locIdZlecenie)

Gen_ZGL:ZleceniaPozycje

KR_PRN_GEN_KAR

PXSQL

KKK(ZAS(OB(NIE,ADM,OSI)))

2

parametry kolejno jako loc:id_karty, loc:id_zas

KR_PRN_GEN_KAR

KR_PRN_GEN_PAK

PXSQL

KRPKR_PRN_GEN_PAK

KR_PRN_GEN_PAK_DOK

PXSQL

KRP(KRD(KKK(ZAS(OB(NIE))))

2

parametry kolejno jako loc:id_karty, loc:id_zas

KR_PRN_GEN_PAK_DOK

WydrukiDokKolejka

kolejka
WydrukiDokKolejka

WydrukiDokumentyL


CDLWydrukiDokumentyL

WydrukiKontKolejka

kolejka
WydrukiKontKolejka

WydrukiNaliczenia

kolejka
WydrukiNaliczenia

wydrukiRozliczen

PXSQL

CRZWydrukiRozliczen

WydrukiRozliczenKolejka

kolejka
WydrukiRozliczenKolejka

WydrukiRozliczenKolejka2

PXSQL

NIE(OB)WydrukiRozliczenKolejka2

WydrukiRozliczenKolejkan

kolejka
WydrukiRozliczenKolejkaN

WydrukiSaldKolejka

kolejka
WydrukiSaldKolejka

WydrukiSaldOBKolejka

kolejka
WydrukiSaldOBKolejka

Wydruki_kartwkl


WKK(ZAS(OB(NIE)),KTH)Wydruki_KartWkl

wydruki_Karty_naliczenia


KAR(ZAS(OB(NIE)),NAL(CZD,CZD(CZP)))Wydruki_Karty_Naliczenia

wydruki_Karty_naliczenia2


KAR(ZAS(OB))Wydruki_Karty_Naliczenia2

wydruki_kart_nal_kolejka

kolejka
Wydruki_Kart_Nal_Kolejka

wydruki_kont

PXSQL

FKK(KTH,ZAS,OB(NIE))Wydruki_Kont

wydruki_kzp

PXSQL

KZP(KTH)Wydruki_KZP

wydruki_paczek

PXSQL

WKP(WKD(WKK(ADM,ZAS(OB(NIE))))Wydruki_Paczek

wydruki_rejs

PXSQL

REJSWydruki_Rejs

wydruki_rejsp


RSP(DEK,REJS(KTH))Wydruki_RejsP

wydruki_stany

PXSQL

WKO(ZAS(OB(NIE)),KTH)Wydruki_Stany

wyd_slowniRDZ

PXSQL

RDZWyd_SlowniRDZ

wyd_sl_koszty

PXSQL

RKO(KOS)Wyd_SL_Koszty


---