Liczba_Licznikow
Zwraca liczbę liczników dla zadanych warunków (moduł Media)

Składnia

Liczba_Licznikow(parIdZasobu,parDataOd,parDataDo,parFltMEL,parFltMELO)

Parametry

parIdZasobu

Identyfikator zasobu

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do, w którym licznik musi być aktywny (instalacja, demontaż)

parFltMEL

Warunek evaluate na rekord licznika.

parFltMELO

Warunek evaluate na odczyty licznika w okresie, przynajmniej jeden musi spełnić warunek, aby licznik został ujęty w sumie.

zwraca

Liczba liczników

Opis

Funkcja służy do zliczania liczników w zasobie. Funkcja posiada nowszy odpowiednik: MEL_LiczbaLicznikow.


Przykłady

Liczba_Licznikow(ZAS:ID_ZAS,0,99999,'','')
=> 3

Zobacz również:

-