LiczbaMiejscPoPrzecinku
Zwraca liczbę cyfr po przecinku, jaka potrzebna jest do zapisania zadanej liczby

Składnia

LiczbaMiejscPoPrzecinku(parLiczba,parTryb)

Parametry

parLiczba

Liczba do sprawdzenia - bez formatowania (tylko cyfry i separator dziesiętny - kropka).

parTryb

Określa sposób działania funkcji:
0 - zwraca 0, 2 lub 4 (popularne formatowania kwot i ilości)
1 - zwraca 0,1,2,3,4,5,6,7,8
P0 - jak 0, ale zwraca łańcuch formatujący
P1 - jak 1, ale zwraca łańcuch formatujący

zwraca

Wynik zależny od parTryb

Opis

Funkcja służy sprawdzeniu, ile znaków po separatorze dziesiętnym potrzeba, aby zapisać zadaną liczbę.


Przykłady

LiczbaMiejscPoPrzecinku('123.456',P0)
=> '@N-40_`4'

Zobacz również:

-