LiczbaMcZalCz
Wyliczanie liczby miesięcy zaległości (moduł Czynsze)

Składnia

LiczbaMcZalCz(parIDKarty,parData,parCo,parMetoda)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty czynszowej

parData

Data numeryczna

parCo

pusty - funkcja zwraca liczbę miesięcy,

'GRUPA' lub 1 - zwraca przedział do tabelek grupujących,

'NALEZNOSC' lub 2 - zwraca wartość należności (działa tylko dla metod 1, 2 i 3).

parMetoda

0 - wyliczenie za pomocą f. Czynsze:LMZ wg domyślnych ustawień globalnych

1 - statystycznie zaległość / ostatnia należność

2 - statystycznie zaległość / należność z tego roku

3 - statystycznie zaległość / należność z 12 miesięcy

zwraca

Wyliczona wartość lub fragment tabeli

Opis

Funkcja wylicza liczbę miesięcy zaległości metodami statystycznymi.


Przykłady

LiczbaMcZalCz(KAR:ID_KART,GLO:DataAkt,'',1)
=> '3'

Zobacz również:

-