LiczWN
Suma obrotów strony WN na koncie czynszowym (moduł Czynsze)

Składnia

LiczWN(parMcOd,parMcDo)

Parametry

parMcOd, parMcDo

Miesiąc od-do (0-12)

zwraca

Sumę obrotów strony WN z bieżącego konta czynszowego.

Opis

Funkcja sumuje obroty strony WN na koncie czynszowym z zadanego przedziału miesięcy.
Uwaga! Założeniem niejawnym funkcji jest, że wybrane konto czynszowe zostało pobrane do bufora tabeli.


Przykłady

LiczWN(0,12)
=> '123.45'

Zobacz również:

-