LiczSaldoFK
Saldo wybranego konta (moduł FK)

Składnia

LiczSaldoFK(parAdmg,parKonto,parRok,parMc,parStrona)

Parametry

parAdmg, parKonto, parRok

Odpowiednio:

 Numer administracji, konto FK, rok księgowy

lub

 'FKKID',Identyfikator konta FK,''

parMc

Miesiąc

parStrona

WN, MA lub WN|MA

Odpowiednio strona winien, ma lub winien i ma dzielone znakiem "|"

zwraca

Saldo konta o zadanych parametrach

Opis

Funkcja zwraca saldo konta na wskazany miesiąc.


Przykłady

LiczSaldoFK(AKT:Admg,'10000',AKT:Rok,12,'WN|MA')
=> '123.45|54.32'

Zobacz również:

-