LiczSaldo2Wymagane
Zwraca saldo wymagane wybranych kont czynszowych

Składnia

LiczSaldo2Wymagane(parIDKarty,parPO,parRok,parMc,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parPO

pusty - wszystkie konta

0 - konto podstawowe

1 - konto odsetkowe

20 - konto sporne

21 - konto sporne odsetkowe

30, 31, 32, 40, 41 - pozostałe typy kont

P - konta podstawowe (0, 20, 30, 40)

O - konta odsetkowe (1, 21, 31, 41)

K - konta kosztowe (32, 42)

lub konta dzielone przecinkiem.

parRok, parMc

Rok i miesiąc

parParametry

paramString:

DZIEN - data 'na dzień' lub n-ty dzień miesiąca

RET=IDCZDOK - jeżeli funkcja ma zwrócić fromString IDeków CZ:Dok

zwraca

Wartość salda MA-WN lub lista dokumentów.

Opis

Funkcja zwraca saldo wymagane wybranych kont czynszowych.


Przykłady

LiczSaldo2Wymagane(KAR:ID_KART,'200-00,203-00',AKT:Rok,AKT:Mc,'DZIEN=15')
=> '123456.78'

Zobacz również:

-