LiczPrzydzKth
Zwraca dane z przydziałów wg kth (moduł DCM)

Składnia

LiczPrzydzKth(parKth,parCo,parWg,parData,parFiltr)

Parametry

parKth

Identyfikator kontrahenta

parCo

1 lub pusty - liczba przydziałów (wpisów)

2 - suma udziałów (z pominięciem przydziałów z zerowym mianownikiem udziału)

&... - konkatenacja wyrażenia EVALUATE(parCo) (maks.4095 znaków)

... - suma wyrażenia EVALUATE(parCo)

parWg

Szukaj według kontrahenta (parKth):

1 - głównego w przydziale

2 - współmałżonka

parData

Data, w której przydział musi być aktywny (wg dat przydziału i zwolnienia)

parFiltr

Filtr zaawansowany (evaluate)

Uwaga!

Zarówno w przypadku ewaluacji parCo, jak i parFiltr prefiksem pól rekordu przydziału jest APRZY.

zwraca

Wybrane informacje z przydziałów.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje z przydziałów.


Przykłady

LiczPrzydzKth(KTH:ID_KTH,'1','1',GLO:DataAkt,'APRZY:ID_WSPOLMALZONKA>0')
=> '2'

Zobacz również:

-