LiczObDk
Suma danych kart w obiekcie w okresie (moduł Czynsze)

Składnia

LiczObDk(parJakiKod,parIDKod,parIDDanej,parDataOd,parDataDo,parFiltr)

Parametry

parJakiKod

0 - id obiektu, 1 - kod obiektu

parIDKod

ID lub kod obiektu

parIDDanej

Identyfikator danej karty

parDataOd

Data początkowa

parDataDo

Data końcowa

parFiltr

Filtr na poziomie pętli kart czynszowych/miesięcy

zwraca

Suma wartości danej wg funkcji DajDK.

Opis

Funkcja liczy sumę wartości danej kart z zadanego obiektu (wg relacji do zasobów, do kart czynszowych). Dane są sumowane w odstępach miesięcznych, czyli pierwsza dla zadanej daty początkowej, następnie miesiąc później etc. aż do przekroczenia daty końcowej.


Przykłady

LiczObDk(1,OB:Kod,1,GLO:DataAkt,GLO:DataAkt,'')
=> '89'

Zobacz również:

-