LiczNierDk
Suma danych kart w nieruchomości w okresie (moduł Czynsze)

Składnia

LiczNierDk(parJakiKod,parIDKod,parIDDanej,parDataOd,parDataDo,parFiltr)

Parametry

parJakiKod

0 - id nieruchomości, 1 - kod nieruchomości

parIDKod

ID lub kod nieruchomości

parIDDanej

Identyfikator danej karty

parDataOd

Data początkowa

parDataDo

Data końcowa

parFiltr

Filtr na poziomie pętli kart czynszowych/miesięcy

zwraca

Suma wartości danej wg funkcji LiczObDk.

Opis

Funkcja liczy sumę wartości danej kart z zadanej nieruchomości (wg relacji do obiektów, do zasobów, do kart czynszowych). Dane są sumowane w odstępach miesięcznych, czyli pierwsza dla zadanej daty początkowej, następnie miesiąc później etc. aż do przekroczenia daty końcowej.


Przykłady

LiczNierDk(0,NIER:Id_nier,1,GLO:DataAkt,GLO:DataAkt,'')
=> '189'

Zobacz również:

-