Kth_SprawdzVAT
Sprawdza numer NIP pod kątem czynności podatnika VAT

Składnia

Kth_SprawdzVAT(parKraj,parNIP)

Parametry

parKraj

Kod kraju.

Pusty oznacza Polskę.

parNIP

Numer identyfikacji podatkowej

zwraca

ParamString wyników:


Pierwsza liczba to: 1 podatnik VAT czynny, 0 podatnik VAT nieczynny, -1 błąd sieciowy.


Następnie pola wartości, jeżeli dane otrzymane poprawnie:

W przypadku danych dla podmiotów krajowych (krajowa baza danych):

KodWeryfikacji, Komunikat, Data, Kraj, NIP, OK, Zrodlo

W przypadku danych dla podmiotów zagranicznych (baza danych VIES):

countryCode, vatNumber, requestDate, valid, name, address, Kraj, NIP, OK, Zrodlo


Pola w przypadku błędu:

Error, Zrodlo, OK

Opis

Funkcja służy do sprawdzania czynności podatników VAT krajowych i zagranicznych. Funkcja zawsze wykonuje operację online - za pomocą internetu. Do zastosowań we wzorach, pismach etc. zaleca się funkcję KTH_SprNIPwgKTH.


Przykłady

Kth_SprawdzVAT(KTH:KOD_UE,KTH:NIP)
=> '1|KodWeryfikacji=...|...'

Zobacz również:

-