Kth_SprNIPwgKTH
Sprawdzenie czynności podatnika VAT za pośrednictwem lokalnej bazy danych

Składnia

Kth_SprNIPwgKTH(parIDKth,parKraj,parNIP,parData)

Parametry

parIDKth

Identyfikator kontrahenta

parKraj, parNIP

Kod kraju i numer identyfikacji podatkowej

parData

Data, na jaką sprawdzany jest NIP

zwraca

ParamString wyników:


Pierwsza liczba określa wynik operacji: 1 podatnik VAT czynny, 0 podatnik VAT nieczynny, -1 błąd


Jeżeli data ostatniego sprawdzenia czynności VAT kontrahenta jest późniejsza lub równa parData, to:
NIP, Kraj, OK, Zrodlo


Jeżeli wymagana była aktualizacja danych w bazie danych, to:

wynik identyczny, jak w przypadku funkcji KTH_SprawdzVAT


W przypadku błędu:

Error=informacja o błędzie, OK=-1

Opis

Funkcja służy do sprawdzania czynności VAT kontrahenta za pośrednictwem lokalnej bazy danych. Jeżeli dane w bazie danych są aktualne, funkcja nie wykonuje operacji online. Jeżeli dane są nieaktualne, funkcja aktualizuje dane w bazie danych - o ile dostępne jest połączenie internetowe i operacja pobrania danych powiodła się.


Przykłady

Kth_DajPole(KAR:ID_KTH,'KTH:NAZWA')
=> 'Jan Kowalski'

Zobacz również:

-