Kth_NIP2GUS
Dla zadanego NIP wyciąga dane z GUS

Składnia

Kth_NIP2GUS(parNIP)

Parametry

parNIP

Numer identyfikacji podatkowej

zwraca

ParamString wyników:

Pierwsza wartość to liczba: 1 dane poprawne, -1 błąd.

Następnie pola wartości, jeżeli dane otrzymane poprawnie:

REGON, NIP, Nazwa, Kraj, Wojewodztwo, Powiat, Gmina, Miejscowosc, KodPocztowy, Ulica, NrDomu, NrLokalu, RodzajDzialalnosci, RodzajDzialalnosciFizycznej, DataPowstania, DataRozpoczeciaDzialalnosci, DataZawieszeniaDzialalnosci, DataWznowieniaDzialalnosci, DataZmianyDzialalnosci, DataZakonczeniaDzialalnosci, LastUpdated, OK=1

Pola w przypadku błędu:

ERROR=treść błędu, ZRODLO=PL, OK=-1

Opis

Funkcja służy do wydobywania danych kontrahenta z GUS na podstawie NIP.


Przykłady

Kth_NIP2GUS(KTH:NIP)
=> '1|REGON=...|NIP=...|...'

Zobacz również:

-