Kth_KontoDomyslne
Zwraca wybrane konto bankowe kontrahenta (lub administracji)

Składnia

Kth_KontoDomyslne(parTryb,parID,parCo,parDomyslne)

Parametry

parTryb

0 - konto administracji

1 - konto kontrahenta

parID

W przypadku konta administracji:

IDAdmg - identyfikator administracji

W przypadku konta kontrahenta:

IDKth[,IDAdmg] - identyfikator kontrahenta i opcjonalnie identyfikator administracji (jeżeli konto ma być dla kontrahenta w danej admg).

parCo

ID - identyfikator rekordu konta bankowego

KONTO - konto bankowe

KONTOF - konto bankowe, sformatowane

BANK - nazwa banku

OPIS - opis konta

E#... - wyrażenie do evaluowania jako wynik
GET - pobierz rekord. Zwróci 1, jeżeli pobrano.

parDomyslne

Jeżeli nie podano, przyjmuje że ma pobrać konto o LP=1, w przeciwnym razie o zadanym LP.

zwraca

Konto bankowe

Opis

Funkcja zwraca konto bankowe. Funkcjonuje również pod nazwą AdmBank_DajKontoDomyslne.


Przykłady

Kth_KontoDomyslne(1,KTH:ID_KTH,'KONTOF','')
=> '11  2222 3333  4444 5555 6666 7777'

Zobacz również:

-