Kth_Haslo
Zwraca informacje o haśle kontrahenta

Składnia

Kth_Haslo(parKth,parCo)

Parametry

parKth

Identyfikator kontrahenta

parCo

Jedna z liter, lub kombinacja: HKDGIC.

W przypadku jednej litery, zwracana jest tylko wartość.

W przypadku kombinacji, zwracane są wartości po przecinku, przy czym niektóre wartości zwracane są z opisami.

Domyślnie: HKDGI

H - hasło (w przypadku, gdy ustalone przez operatora, treść hasła, w przeciwnym wypadku gwiazdki)

K - kto ustanowił hasło

D - data ostatniej zmiany hasła

G - godzina ostatniej zmiany hasła

I - w przypadku, gdy hasło nie spełnia ustaleń administracyjnych, informacja o tym fakcie

C - czy określono hasło 0/1 (lub słownie w przypadku kombinacji)

P - podpowiedz hasło - jak H z tą różnicą, że jeśli hasło nie zostało ustalone przez operatora poprzez reset hasła, to w zależności od długości hasła: <5 - *****, =5 - ****$, >5 - $***$, gdzie $ to odpowiednio pierwsza/ostatnia litera hasła.

zwraca

Wybrana informacja o haśle kontrahenta

Opis

Funkcja służy do generowania informacji o haśle kontrahenta.


Przykłady

Kth_Haslo(KTH:ID_KTH,'HKDG')
=> 'Hasło: *****, Ustanowione przez: Zdanie AdaNET, 01.02.2020, 12:34:56'

Zobacz również:

-