Kth_FiltrEmail
Filtrowanie kontrahentów na podstawie posiadania adresu Email

Składnia

Kth_FiltrEmail(parIDKth,parCzyEmail)

Parametry

parIDKth

Identyfikator kontrahenta

parPole

0 wszystkie,

1 tylko posiadający email,

2 tylko nie posiadający email'a.

zwraca

0 - kontrahent nie pasuje,

1 - kontrahent pasuje.

Opis

Funkcja służy do filtrowana kontrahentów na podstawie posiadania adresu email.


Przykłady

Kth_FiltrEmail(KTH:ID_KTH,1)
=> 0

Zobacz również:

-