Kth_FiltrDoreczyciele
Filtrowanie kontrahentów na podstawie doręczycieli adresów korespondencyjnych

Składnia

Kth_FiltrDoreczyciele(parIDKth,parDoreczyciele,parOdwrocony)

Parametry

parIDKth

Identyfikator kontrahenta

parDoreczyciele

Nazwy doręczycieli dzielone średnikami,

<BRAK> - oznacza adres bez wybranego doręczyciela.

parOdwrocony

0 - filtr "tylko wybrani doręczyciele"

1 - filtr "tylko doręczyciele nie wymienieni w liście"

zwraca

0 - kontrahent nie pasuje,

1 - kontrahent pasuje.

Opis

Funkcja służy do filtrowana kontrahentów na podstawie doręczycieli adresu korespondencyjnego.


Przykłady

Kth_FiltrDoreczyciele(KTH:ID_KTH,'Poczta Polska;InPost',0)
=> 0

Zobacz również:

-