Kth_CzyWykonawca
Sprawdza, czy kontrahent jest przypisany do kategorii Wykonawca

Składnia

Kth_CzyWykonawca(parKth)

Parametry

parKth

Identyfikator kontrahenta

zwraca

0 nie, 1 tak

Opis

Funkcja służy do sprawdzania, czy kontrahent jest przypisany do kategorii Wykonawca (230).


Przykłady

Kth_CzyWykonawca(KTH:ID_KTH)
=> 1

Zobacz również:

-