Kth_CzyKategoria
Sprawdza, czy kontrahent jest przypisany do zadanej kategorii

Składnia

Kth_CzyKategoria(parKth,parKategoria)

Parametry

parKth

Identyfikator kontrahenta

parKategoria

Numer lub nazwa kategorii (bez rozróżniania wielkości liter)

zwraca

0 nie, 1 tak

Opis

Funkcja służy do sprawdzania, czy kontrahent jest przypisany do wybranej kategorii.


Przykłady

Kth_CzyKategoria(KTH:ID_KTH,'Wykonawca')
=> 1

Zobacz również:

-