KosztyUpomnienia
Kwota kosztów upomnienia ze stawek admg

Składnia

KosztyUpomnienia(parAdmg,parData)

Parametry

parAdmg

Identyfikator Admg. Domyślnie Akt:Admg.

parData

Data w formacie Clarion. Domyślnie GLO:DataAkt.

zwraca

Kwota kosztów upomnienia - o ile jest określona.

Opis

Funkcja zwraca kwotę kosztów upomnienia zdefiniowaną dla zadanej administracji na dzień.


Przykłady

KosztyUpomnienia(AKT:Admg,GLO:DataAkt)
=> '2,00'

Zobacz również:

-