Korespondencja windykacyjna
Windykacje / Przegląd / Korespondencja windykacyjna


Wprowadzenie


Okno służy do przeglądania i edycji wystawionych upomnień i wezwań. Pozwala również na dokonywanie potwierdzeń doręczenia oraz drukowanie pism.


Opis elementów okna1. Filtrowanie. Wyświetlaną korespondencję można filtrować zakresami dat wystawienia oraz doręczenia, właściwości potwierdzenia i rozliczenia oraz wg typów dokumentów. Przycisk z gwiazdką przywraca domyślne.


2. Lista upomnień i wezwań. Lista wyświetla wystawione upomnienia i wezwania. Można edytować wybrany rekord lub zaznaczyć wiele i wykonać seryjne [Potwierdzenie/Rozliczenie](6) lub seryjny wydruk pism/wykaz (7).


3. Podsumowanie. W podsumowaniu zliczone są odfiltrowane dokumenty.


4. Dopisz/Popraw/Usuń. Dopisywanie i edycja wybranego dokumentu.


5. Zaznacz/Odznacz. Zaznacza lub odznacza wszystkie odfiltrowane elementy.


6.a. [Potwierdź]. Uruchamia procedurę potwierdzania doręczenia (lub zwrotu) upomnień. Potwierdzać można tylko dokumenty, które mają znacznik "wymagane potwierdzenie". Korespondencja potwierdzona uzyskuje znacznik . Zwroty - znacznik .

6.b. [Rozlicz]. Uruchamia procedurę rozliczania upomnień. Dokument może mieć jeden z trzech stanów: nie rozliczony , rozliczony lub anulowany .


7.a. [Pismo]. Uruchamia funkcję korespondencji seryjnej.


7.b. [Wykaz]. Drukuje wykaz wybranych dokumentów.


8. [Pokaż]. Umożliwia podgląd sprawy, kontrahenta lub karty czynszowej, których dotyczy wybrany dokument upomnienia.