KontoBankoweKth
Zwraca konta bankowe danego kontrahenta.

Składnia

KontoBankoweKth(parIDKth,parParametry)

Parametry

parIDKth

Identyfikator kontrahenta

parParametry

Zarezerwowany, paramString.

zwraca

Kolejne linie z kontami bankowymi kontrahenta w formie "NazwaBanku SformatowaneKonto".

Opis

Funkcja zwraca konta bankowe kontrahenta.


Przykłady

KontoBankoweKth(KTH:ID_KTH,'')
=> 'PKO BP S.A. PL  00  1234 1234  0000 0000 1234 5678'

Zobacz również:

-