Kasa - Konfiguracja konta kredytowego
Opis


1. Wprowadzenie


Moduł kasa/bank to moduł do ewidencji i rozliczeń środków pieniężnych obsługiwanych w kasie lub za pośrednictwem konta bankowego.

Jednym z rodzajów kont bankowych jest konto typu kredytowego, poniżej przedstawiona zostanie konfiguracja programu aby poprawnie prowadzić ewidencję.


2. Dodanie nowego konta bankowego w systemie.


W menu programu wybieramy Narzędzia -> Słowniki -> Kasy /Banki

dopisujemy nowy rachunek, zaznaczamy informację że jest to bank, W polu nazwa podajemy numer rachunku bankowego i słowny komentarz który ułatwi nam identyfikację podczas dalszych prac.


       


Na trzeciej zakładce określamy czy rejestrowane zdarzenia mają być automatycznie przesyłane do systemu FK.

Podajemy typ dokumentu, który powstanie w księdze głównej wybierając go ze słownika np: WKR ( Wyciąg bankowy konta kredytowego) Gdy na liście typów dokumentów nie jest zdefiniowany taki typ dokumentu możemy samodzielnie go dopisać.

Podajemy również konto w systemie finansowo księgowym.3. Ewidencja wyciągu bankowego


Po przeprowadzonej konfiguracji można przejść do funkcji wyciągów bankowych która dostępna jest w menu Operacje->Wyciągi bankowe lub za pomocą ikony.

Wybieramy właściwe konto , wprowadzony przy konfiguracji komentarz słowny pozwala na łatwiejszą identyfikację właściwego rachunku.


Za pomocą klawisza dopisz znajdującego się po prawej stronie okna dodajemy pierwszy wyciąg bankowy, jeśli na koncie wcześniej były jakieś transakcje to podajemy stan początkowy z wartością ujemną ! ( saldo debetowe )


Pozostałe transakcje przebiegają analogicznie jak w tradycyjnym wyciągu konta podstawowego. Spłata raty kredytu ewidencjonowana jest jako wpłata na konto co powoduje zmniejszenie zadłużenia. Kolejne transze kredytu należy ewidencjonować jako wypłaty co będzie skutkowało zwiększeniem zadłużenia na koncie bankowym.


Dekret dla konta kredytowego powinien korespondować z kontem "Środki pieniężne w drodze ".W zależności od liczby zdarzeń na koncie kredytowym i możliwości pobierania wyciągów w formie elektronicznej w formacie MT940, należy zweryfikować czy prowadzenie ewidencji ma odbywać się za pomocą modułu kasa bank czy może wystarczy ewidencja na zasadzie zapisu dokumentu w księdze głównej z dekretem na konta FK.


4. Kiedy stosować moduł kasa bank dla wyciągów kredytowych:

- gdy występuje duża liczba transakcji na koncie kredytowym

- istnieje możliwość pobierania wyciągów bankowych w formie elektronicznej.