Moduł UNIFAK - Konfiguracja

Konfiguracja

Okno konfiguracyjne modułu UniFak pozwala na ustawienie domyślnych parametrów wydruku oraz dopasowanie wyglądu i treści dokumentu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Każdy moduł systemu ADA © posiada własny zestaw konfigurujący wydruki. Ustawienia nie są współdzielone między modułami. Moduły mogą jednak współdzielić szablony kolumn pozycji dokumentów.

Konfigurację podzielono na trzy sekcje tematyczne rozmieszczone na czterech zakładkach okna ustawień.

1. Domyślne - domyślne właściwości wydruku oraz niektóre z przełączników modyfikacyjnych takich, jak np. czy drukować adres do korespondencji, czy drukować logo, itp.

2. Definicje - parametry definiujące wygląd/formę tytułu dokumentu, tytułu przelewu oraz pól opisowych dokumentu.

3. Definicje cd. - definicje dla sekcji podpisów dokumentu, podsumowania oraz redefinicji wyrażeń określających oryginał, kopię, duplikat.

4. Pozycje - wybór szablonów druku pozycji dokumentów oraz edytor szablonów.

Okno konfiguracji

1. Napis na pasku w górnej części okna określa moduł systemu ADA © dla którego aktualnie zmieniane są ustawienia.

2. Po lewej stronie widoczna jest lista zakładek. Wybranie danej zakładki powoduje przejście do edycji odpowiednich parametrów modułu UniFak.

Podrozdziały

1. Domyślne
2. Definicje
3. Definicje cd.
4. Pozycje