KodowaniePolskichZnakow
Sprawdza lub konwertuje zestawy polskich znaków

Składnia

KodowaniePolskichZnakow(parTekst,parFunkcja)

Parametry

parTekst

Ciąg znaków do przetworzenia.

parFunkcja

DETECT - zwraca kod wykrytego kodowania. ISO-8859-2, Windows-1250, CP852, MAZOVIA, DHN - skonwertuj do wybranego zestawu. W przypadku podania dwóch kodów dzielonych znakiem "|" wymuszona zostaje konwersja z pierwszego zestawu na drugi.

zwraca

Kod wykrytego zestawu lub skonwertowany tekst.

Opis

Funkcja służy wykrywaniu kodowania lub konwertowaniu tekstu do wybranego zestawu kodów polskich znaków.


Przykłady

KodowaniePolskichZnakow(CzytajZTXT('eml.txt',''),'Windows-1250')
=> skonwertowany tekst

Zobacz również:

-