KodUS_Sprawdz
Poprawność kodu urzędu skarbowego.

Składnia

KodUS_Sprawdz(parKodUS)

Parametry

parKodUS

4 cyfrowy kod urzędu skarbowego

zwraca

1, jeśli kod poprawny.
0, jeśli kod niepoprawny.

Opis

Funkcja sprawdza, czy podany kod urzędu skarbowego jest poprawny.


Przykłady

KodUS_Flt('0202')
=> 1

Zobacz również:

-