KodUS_Slownik
Słownik kodów urzędów skarbowych.

Składnia

KodUS_Slownik(parKodUS)

Parametry

parKodUS

4 cyfrowy kod urzędu skarbowego, który ma być wybrany po otwarciu słownika, lub pusty ciąg znaków.

zwraca

Wybrany kod, jeśli wybrano i zaakceptowano przyciskiem [Wybierz].
parKodUS, jeśli nie wybrano.

Opis

Funkcja pozwala użytkownikowi wybrać kod urzędu z listy dostępnych kodów.


Przykłady

KodUS_Slownik('0202')
=> '0203'

Zobacz również:

-