KategoriaVAT
Dla zadanej stawki zwraca kategorię stawki VAT.

Składnia

KategoriaVAT(parStawka,parData,parParametry)

Parametry

parStawka

Stawka procentowa

parData

Data wartości. 0 - szuka najnowszej wartości.

parParametry

Zarezerwowany, paramString.

zwraca

Kategoria stawki VAT.

Opis

Funkcja zwraca kategorię zadanej stawki VAT.


Przykłady

KategoriaVAT('23%',GLO:DataAkt,'')
=> '1'

Zobacz również:

-