KartaAktywna
Procent aktywności karty w zadanym przedziale dni (moduł Czynsze)

Składnia

KartaAktywna(parIdKarty,parDataP,parDataK,parParametry)

Parametry

parIdKarty

Identyfikator karty czynszowej

parDataP, parDataK

Okres dat od-do

parParametry

Zarezerwowane

zwraca

Procent aktywności karty w zadanym okresie dat.

Opis

Funkcja zwraca liczbę dni aktywności karty dzieloną przez liczbę dni zadanego przedziału dat.


Przykłady

KartaAktywna(KAR:ID_KART,0,99999,'')
=> 0.123

Zobacz również:

-