KTH_REJS
Liczba dokumentów w rejestrze dla wybranego kontrahenta (moduł FK)

Składnia

KTH_REJS(parKth,parParametry,parFiltr)

Parametry

parKth

ID kontrahenta.

parParametry

Parametry opcjonalne:

DATAOD - data początkowa

DATADO - data końcowa

NRREJ - numer rejestru, lista dzielona średnikiem, domyślnie '0'

RODZAJ - 0 sprzedaż, 1 zakup, lista dzielona średnikiem, domyślnie '0;1'
ADMG - id administracji, lista dzielona średnikiem, domyślnie bieżące admg
TYP - typ dokumentu, lista dzielona średnikiem, domyślnie pusta (wszystkie typy)

UP - obecność tego parametru włącza pokazywanie paska postępu

parFiltr

Wyrażenie evaluate filtra dokumentów rejestru.

zwraca

Tabela tekstowa lub HTML

Opis

Funkcja zlicza liczbę dokumentów w rejestrze dla zadanego kontrahenta.


Przykłady

KTH_REJS(KTH:ID_KTH,'DATAOD='&DATE(1,1,2018)&'|RODZAJ=0;1|UP','')
=> 10

Zobacz również:

-