KTH2WNS
Liczba/lista spraw kontrahenta (moduł WI)

Składnia

KTH2WNS(parParametry)

Parametry

parParametry

KTH - id kontrahenta

DATA - data clarion - opcjonalna

  - jeżeli podana, to uwzględnia tylko sprawy, dla których data zawiera się w przedziale daty początku i końca sprawy

CO=ILE/LISTA

  - ILE - liczba spraw

  - LISTA - lista spraw fromString

zwraca

Wynik zależny od parametru CO.
W przypadku błędu wynik pusty.

Opis

Funkcja zwraca informacje o sprawach danego kontrahenta.


Przykłady

KTH2WNS('KTH='&KTH:ID_KTH&'|CO=ILE')
=> '3'

Zobacz również:

-