KS_PatternFormat
Formatowanie zadanym łańcuchem formatującym

Składnia

KS_PatternFormat(parTekst,parFormat)

Parametry

parTekst

Tekst do sformatowania

parFormat

# - kolejny znak tekstu źródłowego, pozostałe znaki przepisywane.

zwraca

Sformatowany ciąg, maks. 999 znaków.

Opis

Funkcja służy formatowania wg zadanej maski.


Przykłady

KS_PatternFormat('85001','##-### Bydgoszcz')
=> '85-001 Bydgoszcz'

Zobacz również:

-