KS_PatternDeFormat
Deformatowanie zadanym łańcuchem formatującym

Składnia

KS_PatternDeFormat(parTekst,parFormat)

Parametry

parTekst

Tekst do deformatowania

parFormat

# - kolejny znak tekstu źródłowego, pozostałe znaki przepisywane.

zwraca

Zdeformatowany ciąg, maks. 199 znaków.

Opis

Funkcja służy deformatowania wg zadanej maski.


Przykłady

KS_PatternFormat('85-001 Bydgoszcz','##-### Bydgoszcz')
=> '85001'

Zobacz również:

-