KS_InString
Wyszukaj ciąg znaków w zadanym tekście

Składnia

KS_InString(parCo,parTekst)

Parametry

parCo

Łańcuch znaków do wyszukania

parTekst

Tekst do przeszukania

zwraca

Jeżeli odnaleziono, zwraca pozycję, od której zaczyna się odnaleziony ciąg. W przeciwnym razie zwraca zero.

Opis

Funkcja służy wyszukiwaniu łańcucha w tekście. Uwaga! funkcja rozróżnia duże i małe litery.


Przykłady

KS_InString('ma','Ala ma kota')
=> 5

Zobacz również:

-