KDO_Opis
Opis dokumentu kasowego (moduł Kasa)

Składnia

KDO_Opis(parKDO)

Parametry

parKDO

Identyfikator dokumentu kasowego

zwraca

Opis dokumentu

Opis

Funkcja zwraca opis dokumentu kasowego. Jeżeli jest wypełniony opis dokumentu, zwraca te opis. Jeżeli opis dokumentu jest pusty, to opis składany jest z opisów pozycji. Dla każdej pozycji - jeżeli opis pozycji jest pusty, to zamiast niego dodawany jest opis operacji kasowej.


Przykłady

KDO_Opis(KDO:ID_DOK)
=> 'Wpłata czynszu'

Zobacz również:

-