KAR_LiczbaOsob
Zwraca wartość liczby osób z cech karty czynszowej

Składnia

KAR_LiczbaOsob(parKAR,parData)

Parametry

parKAR

Identyfikator karty czynszowej

parData

Data numeryczna

zwraca

Wartość danej dla karty czynszowej

Opis

Funkcja zwraca wartość liczby osób z cech karty czynszowej.

Przykłady

KAR_LiczbaOsob(KAR:ID_KART,GLO:DataAkt)
=> '2'

Zobacz również:

-