KAR_DajID_KTH
Zwraca ID kontrahenta dla zadanej karty (moduł Czynsze)

Składnia

KAR_DajID_KTH(parKAR)

Parametry

parKAR

Identyfikator karty czynszowej.

zwraca

Id kontrahenta karty

Opis

Funkcja służy do konwersji identyfikatora (numeru) karty czynszowej na identyfikator kontrahenta.


Przykłady

KAR_DajID_KTH(KAR:ID_KART)
=> 123

Zobacz również:

-