KAR_CZKonta
Zwraca listę kont dla zadanej karty (moduł Czynsze)

Składnia

KAR_CZKonta(parKAR,parRok,parParametry)

Parametry

parKAR

Identyfikator karty czynszowej.

parRok

Rok księgowy, w którym pytamy o konta

parParametry

Zarezerwowany

zwraca

Lista kont w formie fromString, np. 204-00|204-01

Opis

Funkcja służy do generowania listy kont dla karty na dany rok księgowy. Zwracana lista zawiera wszystkie konta ze wskazanego roku oraz wszystkie niezamknięte (niezerowe) konta z roku poprzedniego.


Przykłady

KAR_CZKonta(KAR:ID_KART,AKT:Rok,'')
=> '204-00|204-01'

Zobacz również:

-