KAR_Adresaci
Zwraca listę adresatów z przydziałów dla karty czynszowej (moduł DCM)

Składnia

KAR_Adresaci(parKAR,parParametry)

Parametry

parKAR

Identyfikator karty

Można podać kilka kart dzieląc średnikiem.

parParametry

Parametry opcjonalne

RET=TXT/HTML - ustawia domyślny separator na CR/LF lub <br>

SEP=... - ustawia separator

UDZIAL - dopisuje udział do nazwy kontrahenta

DATA=... - opcjonalnie pozwala odfiltrować nieaktywne przydziały wg zadanej daty

zwraca

Lista adresatów na bazie przydziałów.

Opis

Funkcja zwraca listę adresatów (nazwa kontrahenta) na bazie przydziałów karty czynszowej. Jeżeli nie ma żadnych pasujących przydziałów, to wybiera te przydziały zasobu karty, które zawierają się w widełkach dat od-do karty czynszowej. Jeśli brak takich przydziałów, to zwraca jedynie nazwę kth z karty czynszowej.


Przykłady

KAR_Adresaci(KAR:ID_KART,'RET=HTML|UDZIAL')
=> 'Jan Kowalski 1/2<br>Barbara Kowalska 1/2'

Zobacz również:

-